Psihološka procjena djeteta

Kako izgleda psihološka procjena djeteta?
Psihološka procjena djeteta provodi se standardiziranim psihologijskim instrumentima.
Ovisno o dobi djeteta, procjenjuje se cjelokupni psihomotorni razvoj, inteligencija, socioemocionalni razvoj, grafomotorika, verbalno razumijevanje, pažnja i hiperaktivnost.

Psihološka procjena djeteta sastoji se od tri susreta, koji uključuju:
• razgovor s roditeljima
• razgovor s djetetom i testiranje standardiziranim psihologijskim instrumentima
• pisano mišljenje i povratna informacija te uputa na daljnju obradu i terapiju (ukoliko je potrebno).