Nasilje nikad nije rješenje

Projekt Nasilje nikad nije rješenje provodi se u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Zagreb.

Projekt je nastavak i proširenje projekta „Stop nasilju!“ koji smo provodili tijekom školske godine 2013./’14. s ciljem prevencije nasilničkih oblika ponašanja u školskom okruženju.

Opći cilj projekta je prevencija nasilnog ponašanja među vršnjacima kod mladih s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju u dobi od 15 do 19 godina.

Projektne aktivnosti:

1. Radionice za mlade – trening o nenasilju

 • Sukob vs. nasilje – gdje je razlika?
 • Nenasilno rješavanje sukoba u praksi
 • Upravljanje emocijama
 • Što učiniti kada se nasilje dogodi?
 • Cyberbullying
 • Različitosti kao izvor nasilja
 • Tolerancija

2. Individualno savjetovanje mladih i roditelja
Individualno savjetovanje se provodi s roditeljima koji nailaze na psihičke poteškoće i probleme vezane uz odgoj djece, te s mladima koji iskazuju veće teškoće u funkcioniranju

3. Organizacija edukativne predstave : „Nasilje- za nasilje nema opravdanja!“ – organizira se u suradnji s The/Arto kazalištem, prvim sustavnim projektom edukacije djece kroz umjetnost u Republici Hrvatskoj.

4. Mentorska podrška mladima – pružanje direktnih, bliskih i pozitivnih modela i uzora kao poticaj na usvajanje zdravijih i kvalitetnijih životnih navika, vršnjačkih veza, boljih socijalizacijskih vještina.
5. Podrška i edukacija roditelja

 • Kako odgojno učinkovito komunicirati s djetetom
 • Discipliniranje djeteta bez primjene nasilja
 • Kako rješavati obiteljske sukobe
 • Nenasilan roditelj- nenasilno dijete
 • Kako dijete zaštititi od ovisnosti

6. Predavanja i radionice za stručne suradnike i nastavno osoblje škole

 • Djeca/mladi kao nasilnici i postupanje
 • Nošenje s agresijom
 • Suradnja s “teškim” obiteljima
 • Pomoć djeci/mladima žrtvama nasilja i zlostavljanja
 • Stres uzrokovan poslom

7. Grupe supervizijske podrške za stručno osoblje škole

Projekt se provodi tijekom školske godine 2014./’15. a financira ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Povezane vijesti:

Završetak aktivnosti projekta “Nasilje nikad nije rješenje”

Edukativna predstava “Nasilje- za nasilje nema opravdanja”