Klub mladih Sisak

Program je usmjeren sveobuhvatnom osnaživanju mladih s područja grada Siska koji nisu u sustavu obrazovanja ili nisu zaposleni u njihovom procesu zapošljavanja.

Cilj programa je povećati informiranost mladih koji nisu u sustavu obrazovanja i nisu zaposleni, unaprijediti njihovu zapošljivost i pružiti ima znanja i vještine u području (socijalnog) poduzetništva.

Programske aktivnosti:

1) Aktivnosti informiranja: individualno informiranje mladih, provedba informativnih kampanja na društvenim mrežama, kontinuirano online informiranje o temama iz područja zapošljavanja, realizacija i emitiranje radijskih emisija
2) Aktivnosti povećanja zapošljivosti: Provedba intenzivnog treninga za aktivno traženje posla prema metodologiji klubova za zapošljavanje mladih, individualno profesionalno savjetovanje, usmjeravanje i podrška, Provedba treninga pisanja projektnih aplikacija namijenjenih EU natječajima
3) Aktivnosti vezane uz (socijalno) poduzetničko obrazovanje: realizacija javnih tribina s gostovanjima lokalnih poduzetnika, Interaktivna predavanja o (socijalnom) poduzetništvu, Provedba treninga razvoja poduzetničkih vještina

Provoditelji programa:

Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
Proni – Centar za socijalno podučavanje

Program se provodi od listopada 2015. do listopada 2018. a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih.